Nijkamp Advocatuur

Alleen aan het werk in een kantoor, winkel of bedrijfspand

Veel werknemers werken op dit moment vanuit huis. Bij kantoren, winkels en bedrijven is vaak wel tenminste één persoon aanwezig om de post in ontvangst te nemen, het pand of machines te onderhouden of klanten te helpen.

Als je helemaal alleen werkt, loop je in het algemeen hetzelfde ongevalsrisico als een werknemer die dezelfde werkzaamheden in het bijzijn van collega’s uitvoert. Extra risico’s kunnen ontstaan, wanneer je door een brand of ongeval in een noodsituatie terechtkomt. In noodsituaties moet je alarm kunnen slaan om hulp te krijgen. Je moet ook weten wat je zelf moet doen als je alleen bent.

Omdat werkgevers verantwoordelijk zijn voor een veilige werkomgeving, is het goed het volgende in kaart te brengen:

  • Kan alleen werken worden vermeden?
  • Welke risico’s zijn aanwezig?
  • Brengt alleen werken extra risico’s met zich?
  • Is een procedure voor alleen werken aanwezig en zo ja, is die bij de werknemers bekend?

Let er tot slot op dat jongeren onder de 18 jaar niet alleen mogen werken en dat het in sommige functies en branches ook niet is toegestaan. Mocht u nog niets voor ‘alleenwerkers’ hebben geregeld, maak daar dan werk van om ongelukken te voorkomen.