Nijkamp Advocatuur

Disclaimer Nijkamp advocatuur

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.nijkampadvocatuur.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel Nijkamp advocatuur zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, garandeert Nijkamp advocatuur niet dat de daarop verstrekte informatie te allen tijde compleet, actueel en/of accuraat is en/of dat de website te allen tijde toegankelijk is en/of vrij is van virussen en/of andere schadeveroorzakende programmatuur.

Gezien het bovenstaande accepteert Nijkamp advocatuur geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade door gebruikmaking van de informatie die op deze website is verstrekt en/of die is ontstaan door het bezoeken van deze website.

Nijkamp advocatuur behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nijkamp advocatuur. Het is wel toegestaan de informatie op deze website af te drukken en/of te downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

De inhoud van websites die door middel van een link zijn verbonden aan de website van Nijkamp advocatuur is niet door Nijkamp advocatuur gecontroleerd, noch heeft Nijkamp advocatuur de controle over deze inhoud. Nijkamp advocatuur accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze aan de website van Nijkamp advocatuur gelinkte websites.