Nijkamp Advocatuur

Wettelijke bedenktijd bij een spoorwissel, nieuwe ontslaggrond en compensatie van de transitievergoeding als een werknemer niet meer ziek is

Een nieuw wetsvoorstel dat op 13 oktober 2023 bekend werd gemaakt, moet de re-integratie van zieke werknemers voor kleine en middelgrote werkgevers gemakkelijker maken. In het tweede ziekte jaar kan de werkgever op basis van dit wetsvoorstel de keuze maken om na het eerste ziektejaar de re-integratie in de eigen functie of in een andere functie bij het bedrijf (het eerste spoor genoemd) af te sluiten en van spoor te wisselen. Daarvoor bestaan twee mogelijkheden:

  1. De werkgever kan (vanaf 52 weken) met de werknemer tot schriftelijke overeenstemming komen waarin afsluiting van het eerste spoor is afgesproken. De werknemer moet goed worden voorgelicht over deze keuze, heeft de mogelijkheid voorwaarden aan zijn instemming te verbinden en krijgt twee weken wettelijke bedenktijd als hij hiermee instemt.
  2. De werkgever kan het UWV in week 42 om toestemming vragen het eerste spoor af te sluiten. Hiervoor dient de werkgever een onderbouwde aanvraag in te dienen bij UWV. Het UWV toetst het verzoek aan 3 onderdelen:✌

– is sprake van arbeidsongeschiktheid?

– is voldoende aan re-integratie gedaan in het eerste ziektejaar?

– is hervatting in (aangepast) eigen werk (eerste spoor) binnen 13 weken na afloop eerste                     ziektejaar te verwachten?

De werkgever en werknemer hoeven zich alleen nog te richten op re-integratie buiten het bedrijf (het tweede spoor genoemd) bij een gezamenlijke keuze voor optie 1, of als het UWV het met de keuze van de werkgever eens is (optie 2).

Een nieuwe ontslaggrond moet ontslag na 2 jaar ziekte mogelijk maken in die gevallen dat de werknemer na afsluiting van het eerste spoor toch herstelt, maar niet meer naar zijn eigen werk kan terugkeren, omdat die plek bijvoorbeeld inmiddels aan een andere collega is afgestaan. Uit het wetsvoorstel volgt dat de werkgever ook in die gevallen om compensatie van de wettelijke transitievergoeding kan vragen, als na 2 jaar ziekte ontslag wordt nagestreefd.

Op het wetsvoorstel kan de komende weken online worden gereageerd. Over enkele maanden moet de Tweede Kamer zich erover buigen. Die ontwikkelingen zijn interessant om in de gaten te houden, omdat het speelveld gaat veranderen bij langdurig zieke werknemers en de re-integratie die daarbij hoort.