Nijkamp Advocatuur

Zelf als werkgever een soort mini UWV worden?

Een zieke werknemer kost volgens het UWV gemiddeld €200,- tot €300,- per dag. De eerste 104 weken betaal je als werkgever meestal zelf het loon. Heb je niet genoeg aan re-integratie gedaan, dan volgt na de WIA-keuring een loonsanctie van maximaal 1 jaar.

Werkgevers kunnen zelf kiezen of ze eigenrisicodrager voor de Ziektewet en WIA willen worden. Volgens het UWV kiezen ze er dan eigenlijk voor om zelf een soort ‘mini UWV’ te worden. Niet alleen de betaling van de uitkering wordt dan de verantwoordelijkheid van de werkgever. De werkgever blijft ook maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie.

Als de werknemer niet meewerkt moet de werkgever zelf actief ingrijpen. Houd er dan wel rekening mee dat je als ‘mini UWV’ ook moet handelen als een bestuursorgaan. Als de werknemer het niet eens is met een korting op zijn uitkering, betekent dit bijvoorbeeld dat je de mogelijkheid van bezwaar en beroep moet instellen, hoor-wederhoor moet toestaan, de mogelijkheid van beroep moet openstellen et cetera.

Als je eigenrisicodrager wordt uitsluitend om kosten te besparen, is dat meestal niet verstandig. Het begint bij zeer goed ziekteverzuimbeleid en preventie van werknemers.