Boete tot €50.000,- bij niet tijdig melden bedrijfsongeval

Werkgevers moeten arbeidsongevallen die tot de dood leiden, DIRECT telefonisch melden. De Inspectie SZW is hiervoor 24/7 telefonisch bereikbaar. Overige meldingsplichtige arbeidsongevallen dienen telefonisch of digitaal gemeld te worden via een formulier.   Van een meldingsplichtig arbeidsongeval is sprake als iemand door een ongeval tijdens het werk blijvend letsel oploopt, in een ziekenhuis wordt opgenomen […]