Nijkamp Advocatuur

Boete tot €50.000,- bij niet tijdig melden bedrijfsongeval

Werkgevers moeten arbeidsongevallen die tot de dood leiden, DIRECT telefonisch melden. De Inspectie SZW is hiervoor 24/7 telefonisch bereikbaar. Overige meldingsplichtige arbeidsongevallen dienen telefonisch of digitaal gemeld te worden via een formulier.

 

Van een meldingsplichtig arbeidsongeval is sprake als iemand door een ongeval tijdens het werk blijvend letsel oploopt, in een ziekenhuis wordt opgenomen of overlijdt. Blijvend letsel kan bestaan uit onder andere: amputatie, blindheid of chronische lichamelijke of psychische klachten.

 

De meldingsplicht geldt niet alleen voor eigen werknemers, maar ook voor personen die onder gezag werkzaam zijn, zoals uitzendkrachten. Niet (tijdig) melden kan tot een forse boete leiden.

 

Handhaving vindt plaats wanneer één of meer overtredingen worden geconstateerd die in verband staan met het ongeval en sprake is van ziekenhuisopname of blijvend letsel. In dat geval volgt een ongevalsboeterapport. Bij onder meer ongevallen met dodelijke afloop bekijkt de officier van justitie of sprake is van een vermoedelijke overtreding van een strafbaar feit. Is dat het geval, dan zal een proces-verbaal worden opgemaakt en kan strafrechtelijke vervolging plaatsvinden.

 

Vergeet dus niet te melden!