Nijkamp Advocatuur

Meer tijd en geld voor ouders van jonge kinderen

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners geen 2, maar 5 werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij nog eens 5 weken betaald verlof in de eerste 6 maanden van een baby. In 2022 worden de mogelijkheden verder verruimd.

Ouders kunnen 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste 8 levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij andere afspraken zijn gemaakt. Per 2 augustus 2022 krijgen ouders 9 weken van het ouderschapsverlof (deels) doorbetaald. Het totaal komt daarmee op 15 weken betaald verlof voor ouders. De Tweede Kamer heeft op 20 april jl. met het wetsvoorstel ingestemd waarin dit is geregeld.

Ouders krijgen straks van het UWV een uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon, tot 50% van het maximum dagloon als ouderschapsverlof wordt opgenomen. De eerste 9 weken worden alleen betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen.

Verlof dat niet in het eerste jaar is opgenomen, kan worden toegevoegd aan de 17 weken onbetaald verlof. Deze onbetaalde verlofweken kunnen tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen. Als de Eerste Kamer de wet aanneemt, kunnen ouders hun planning voor 2022 maken en op zoek naar de juiste werk-privé balans.