Nijkamp Advocatuur

Vereenvoudiging proces indienen WIA-aanvraag

Het UWV heeft haar werkwijze opnieuw aangepast. Het UWV heeft beter inzichtelijk gemaakt welke documenten moeten worden ingediend om een WIA-keuring te laten plaatsvinden. De werknemer moet voor indiening van de aanvraag zorgen. De documenten kunnen voortaan echter ook via het werkgeversportal worden ingediend. Medische documenten moet de werknemer wel zelf verzenden aan het UWV.

De meeste werkgevers hebben alle relevante documenten over de re-integratie digitaal opgeslagen en willen graag controle houden over het tijdstip waarop alles wordt ingediend. Werkgevers proberen te voorkomen dat de keuring te laat plaatsvindt, waardoor ze langer loon moeten betalen.

Nu het mogelijk is via het werkgeversportal stukken in te dienen, kan de werknemer profiteren van de digitale tools en documenten van zijn werkgever en weet de werkgever zeker dat alles op tijd wordt verzonden. Beide partijen profiteren van deze nieuwe digitale mogelijkheden. Dat is positief.

Meer informatie is te vinden in het werkgeversportal van het UWV bij het menu ‘uploaden’ en ‘re-integratieverslag (RIV)’.