Vereenvoudiging proces indienen WIA-aanvraag

Het UWV heeft haar werkwijze opnieuw aangepast. Het UWV heeft beter inzichtelijk gemaakt welke documenten moeten worden ingediend om een WIA-keuring te laten plaatsvinden. De werknemer moet voor indiening van de aanvraag zorgen. De documenten kunnen voortaan echter ook via het werkgeversportal worden ingediend. Medische documenten moet de werknemer wel zelf verzenden aan het UWV. […]