Nijkamp Advocatuur

Werken vanuit de tuin of het buitenland, omdat je zelf je werkplek moet kunnen bepalen?

Of het Arbo technisch gezien verantwoord was, valt te betwijfelen. Fijn was het wel in de tuin vanmorgen. Ik luisterde naar een webinar actualiteiten arbeidsrecht waarin de initiatiefwet aan bod kwam die ‘Werken waar je wilt’ wordt genoemd. De Raad van State ziet de noodzaak van het wetsvoorstel niet echt in, omdat de huidige wetgeving al voorziet in de mogelijkheid voor werknemers het gesprek aan te gaan over thuiswerken. Ondanks dit kritische advies ligt het voorstel toch bij de Tweede Kamer.

Als een werknemer de werkgever vraagt vanuit huis te mogen werken, kan de werkgever dat in veel gevallen niet zomaar weigeren. De werkgever kan wel eisen stellen aan de werkplek, werktijden etc. Het wetsvoorstel beperkt de afwijzingsmogelijkheden voor de werkgever.

De vraag kwam aan bod of een werknemer ook de keuze mag maken vanuit het buitenland te werken. In het advies van de Raad trof ik hierover het volgende aan: “De keuze voor de werkplek wordt met het wetsvoorstel beperkt tot het werken op de bedrijfslocatie of het woonadres van de werknemer. Dit is een aanzienlijke beperking in de mogelijkheden ten opzichte van de bestaande wetgeving en praktijk. De wetgeving is immers niet beperkt tot deze locaties.”

Voorlopig houd ik het bij af en toe een webinar vanuit de tuin. Als de wet wordt aangenomen, zien we wel weer verder. Zover is het voorlopig nog niet.