Nijkamp Advocatuur

Verboden vrijwilligers in te zetten

Vrijwilligers verzetten vaak veel werk waar werknemers niet aan toe komen. Onlangs was de inzet van vrijwilligers onderwerp van een procedure bij de Hoge Raad, omdat in de cao voor Besloten Busvervoer een verbod was opgenomen om busvervoer te verrichten met chauffeurs die niet in dienstbetrekking zijn. Dat verbod moest voorkomen dat vrijwilligers mensen zouden vervoeren, terwijl dat werk ook door chauffeurs met een arbeidsovereenkomst kon worden verricht. De stichting die vrijwillige chauffeurs inzette om betaalbare uitstapjes mogelijk te maken, was het niet met dat verbod eens.

Inmiddels is het cao artikel aangepast en mogen vrijwilligers enkel besloten busvervoer verrichten, als daar dispensatie voor wordt gevraagd aan de cao partijen. Op die manier proberen de vakbonden de inzet van vrijwilligers te begrenzen. Ook in andere cao’s komt terug dat vrijwilligers niet kunnen worden ingezet ten koste van werknemers.

Enerzijds wordt de inzet van vrijwilligers gestimuleerd om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden mee te doen en anderzijds bestaat de angst dat daardoor banen verloren gaan. Een ingewikkeld spanningsveld waar we de komende tijd nog wel meer over gaan horen.