Nijkamp Advocatuur

Een leven lang leren met de STAP subsidieregeling

Jezelf blijven uitdagen en ontwikkelen, is niet alleen verstandig, maar ook leuk. Ik begon om die reden recent met een nieuwe opleiding. De STAP subsidieregeling waar Minister Koolmees deze week de Eerste en Tweede kamer over informeerde, heb ik niet kunnen gebruiken om de opleiding te financieren. Die subsidieregeling geldt vanaf 2022.

Het kabinet wil niet alleen dat iedereen de regie over zijn eigen loopbaan en ontwikkeling kan nemen, maar ook dat de mogelijkheden daartoe binnen hardbereik zijn. Per 2022 is dat voor iedereen die zich tijdig meldt, ouder is dan 18 jaar en een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt mogelijk.

De STAP subsidie is een publieke tegemoetkoming voor het financieren van scholing. Tot 2025 is € 200 miljoen beschikbaar, voor zo’n 200.000 tot 300.00 mensen. Vanaf 2025 is er structureel budget. Mensen die aanspraak willen maken, kunnen tot € 1000,- aanvragen voor scholing.

Het STAP-budget vervangt de huidige fiscale aftrek voor scholingsuitgaven als de Tweede Kamer daar de komende week mee instemt. De komende maanden wordt hard gewerkt om de systemen gereed te krijgen om in 2022 te starten met de uitvoering. Als alles volgens plan verloopt, kan het STAP-budget per 1 maart 2022 digitaal worden aangevraagd. De eerste opleidingen met financiering van een STAP-budget kunnen dan starten op 29 maart 2022. Ik ga vast een opleiding uitzoeken voor volgend jaar. U ook?