Nijkamp Advocatuur

Het UWV, werkgevers én werknemers een handje helpen

Als een werknemer ziek wordt, geldt in sommige situaties de Ziektewet als ‘vangnet’. De werkgever hoeft het loon niet volledig te betalen, terwijl het dienstverband wel bestaat. Voor werkgevers die gemiddeld met (loon)kosten van €200,- tot €300,- per dag per zieke werknemer worden geconfronteerd, kan het interessant zijn geld bij het UWV te vorderen. Die mogelijkheid bestaat als:

1 een zwangere werkneemster vóór of nadat het zwangerschapsverlof en de zwangerschapsuitkering ingaat ziek is door haar zwangerschap of de bevalling;

2 een werknemer ziek is vanwege een orgaandonatie of vooronderzoek of een werknemer daar geschikt voor is;

3 een werknemer een ziekte of handicap heeft en eerder door het UWV is gekeurd (bijvoorbeeld voor de WIA). De no-riskpolis begint zodra een werknemer in dienst treedt en duurt in beginsel 5 jaar.

4 een oudere voormalig langdurige werkloze werknemer (60+) wordt aangenomen. Het UWV betaalt mee als aan de voorwaarden is voldaan.

Vergeet na 2 maanden dienstverband niet aan de werknemer te vragen of hij onder een no-risk regeling valt. Als dat vangnet van toepassing is, scheelt dat de werkgever in de loonkosten bij een uitval. De angst om werknemers aan te nemen die een uitkeringsverleden hebben, zou bovendien minder groot moeten zijn, als de werkgever weet dat de loonkosten door het UWV worden betaald als de werknemer uitvalt.

Werkgevers en werknemers kennen de voordelen van een beroep op de no-riskpolis onvoldoende. Minister Koolmees wil de bekendheid van de regels vergroten. Ik help graag een handje, omdat werkgevers én werknemers van de no-riskpolis kunnen profiteren.