Nijkamp Advocatuur

Arbeidsrechtelijk zomernieuws

Arbeidsrechtelijk zomernieuws

Voor veel mensen is het vakantie. Toch zitten ze in Den Haag niet stil. Hieronder een paar recente ontwikkelingen op arbeidsrechtelijk gebied die mij zijn opgevallen de afgelopen dagen:

  • Het UWV heeft de Werkwijzer Poortwachter herzien. De Werkwijzer helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven bij de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. In de nieuwe versie zijn onder meer de teksten over de re-integratieverplichtingen van payrollbedrijven aangepast. Ook zijn veranderingen doorgevoerd rondom de opname van verlof tijdens ziekte.
  • De Tweede Kamer heeft ingestemd met een naamswijziging van de Inspectie SZW naar ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’ (in het Engels ‘Netherlands Labour Authority’ of NLA). De wijziging gaat naar verwachting per 1 januari 2022 in. Nu er een Europese toezichthouder is, moet de naam van de nationale toezichthouder geen misverstand oproepen.
  • Uit onderzoek volgt dat de re-integratie van personen met psychische aandoeningen vaak niet eenvoudig is. Om partijen die zich daarmee bezighouden beter te
    ondersteunen, is een rapport opgesteld in opdracht van Minister Koolmees dat moet helpen bij de re-integratie van mensen met psychische aandoeningen. Panteia heeft een beeld geschetst van mensen met psychische aandoeningen die een beroep doen op re-integratievoorzieningen, welke belemmeringen de re-integratie van deze personen kent, wat hun re-integratie helpt, welke bewezen effectieve re-integratie instrumenten er bekend zijn en voor wie in welke context deze geschikt zijn. In een praktisch overzicht zijn de belangrijkste ervaringen samengevat.
  • Voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt, betaalt de werkgever net als vorig jaar de lage WW-premie in 2021.

Mocht je meer willen weten over één van deze onderwerpen, neem dan gerust even contact op. Fijne zomer!