Nijkamp Advocatuur

Evaluatie pilot webmodule inzet zzp’ers

Heeft u de pilot webmodule van de Rijksoverheid al eens ingevuld om te controleren of de zelfstandige die u zou willen inzetten wel een échte zelfstandig is? Ik wel. De uitkomst is niet altijd zoals ik dat graag zou willen, maar de input is wel bruikbaar om afspraken tussen partijen over een samenwerking vast te leggen op de juiste manier.

De pilot webmodule bestaat uit een digitale vragenlijst die opdrachtgevers anoniem kunnen invullen. De uitkomst van de vragenlijst geeft meer duidelijkheid over of voor bepaalde werkzaamheden een zelfstandige kan worden ingehuurd of dat die werkzaamheden eigenlijk beter via de inzet van een werknemer met een arbeidsovereenkomst kunnen worden verricht.

De pilotperiode van 6 maanden is inmiddels voorbij. Op 20 september 2021 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken. De gewenste duidelijkheid die partijen graag vooraf willen hebben, als ze met elkaar contracteren, wordt in veel gevallen nog altijd niet geboden. In 28.4% van de gevallen weet je als opdrachtgever en opdrachtnemer niet of je nou wel of niet via een overeenkomst van opdracht een samenwerking moet aangaan zonder onnodige risico’s te lopen.

Het demissionaire Kabinet stelt in de brief aan de Kamer dat veel werk is verzet om de webmodule operationeel te krijgen en dat de uitslag bruikbaar is om vervolgstappen te kunnen bepalen. Hoe die vervolgstappen eruit gaan zien, wordt overgelaten aan het nieuwe Kabinet.

Handhavend opgetreden vindt slechts beperkt plaats. Ik adviseer opdrachtgevers en zzp’ers om voorlopig met goedgekeurde modelovereenkomsten van de Belastingdienst te blijven werken en de (nog altijd anoniem in te vullen) webmodule te gebruiken om de verhoudingen zelf kritisch tegen het licht te houden voordat een samenwerking in gang wordt gezet.