Nijkamp Advocatuur

Maximaal €2 euro per dag thuiswerkvergoeding en regels over grenswerk

Nog steeds werken veel mensen vanuit huis. Daar zijn kosten aan verbonden. Op basis van berekeningen van het Nibud stelt het kabinet voor om uit te gaan van een vrijstelling voor een bedrag van maximaal € 2 per thuisgewerkte dag of deel daarvan. Als het wetsvoorstel dat hierover gaat wordt aangenomen, kunnen werkgevers per 1 januari 2022 gebruik maken van deze gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten.

Voor de kosten verbonden aan het inrichten van een werkplek thuis, met inbegrip van een bureaustoel, een computer en mobiele telefoon, bestaan al zogenoemde gerichte vrijstellingen. Deze bieden de werkgever nu al de mogelijkheid deze kosten vrij van loonheffingen te vergoeden.

Het zou mooi zijn als snel duidelijkheid over het wetsvoorstel volgt, zodat nieuwe regelingen over de vergoeding van thuiswerkkosten vanaf 1 januari a.s. kunnen worden ingevoerd. Werknemers die de kosten nu vaak zelf betalen, zijn daar ook mee geholpen.

Tijdelijke regels grenswerkers

Voor grenswerkers geldt momenteel nog de afspraak in Europees verband dat thuiswerken niet leidt tot een wijziging van de lidstaat waar premies betaald moeten worden. Deze maatregel blijft gelden tot 31 december 2021. Samen met de staatssecretaris van Financiën brengt de minister van SZW in kaart welke mogelijkheden er zijn voor het aanpassen van de internationale sociale zekerheid en fiscaliteit in verband met het thuiswerken voor meer dan 1 of 2 dagen per week. De minister van SZW hoopt de Kamer daarover voor het einde van het jaar te informeren.

Zo… nu is het hoog tijd voor koffie aan de keukentafel. Meer nieuws volgt als de regels bekend zijn.