Nijkamp Advocatuur

Let op als een grenswerker op termijn vaker vanuit huis werkt

Veel werknemers verwachten ook na de huidige lockdown vaker vanuit huis te werken. D66 en Groen Links willen een wettelijk recht op thuiswerken. Of die wet wordt ingevoerd, is nog onderwerp van gesprek. Toch zijn werkgevers al aan de slag met het opstellen van thuiswerkbeleid. 

 

Voor grensarbeiders die werken in Duitsland of België of die vanuit deze landen naar Nederland komen, bestaan nu tijdelijke afspraken over de afdracht van loonbelasting en sociale premies. Wie door Corona in zijn woonland moet werken, mag in dat land belasting en sociale premies blijven betalen. Als deze werknemers op termijn meer dan één dag per week thuis willen blijven werken, kan dat met zich brengen dat ze (deels) onder andere regels vallen voor de afdracht van belastingen en premies. Ook voor de zorgverzekering, pensioenopbouw, kinderbijslag etc. kan dit gevolgen hebben.

 

Grenswerkers uitsluiten van thuiswerken kan niet zomaar. Om te voorkomen dat werkgevers dubbele loonadministraties moeten voeren en werknemers met ingewikkelde regels te maken krijgen bij het aanvragen van toeslagen, de belastingaangifte en een uitkering, moeten de Europese regels worden aangepast. U riskeert anders naheffingen en boetes.