Nijkamp Advocatuur

Meldingsverplichting bij de inzet van bedrijven of zelfstandigen uit het buitenland

Maakt u als opdrachtgever in Nederland voor een tijdelijke klus wel eens gebruik van een bedrijf of zelfstandigen uit het buitenland (een ander EER-land dan Nederland of Zwitserland)? Wist u dat u dan verplicht bent om te controleren of zij voor hun komst correct geregistreerd zijn? Deze meldingsplicht  is onderdeel van Europese regels over de detachering van buitenlandse bedrijven en gedetacheerde werknemers (WagwEU). Controle van deze geregistreerde bedrijven en werknemers, kan uitsluitend via het online Meldloket van de Nederlandse overheid www.postedworkers.nl plaatsvinden.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft de volgende stappen voor:

Melding: Het bedrijf of de zelfstandige uit het buitenland die voor u een tijdelijke klus komt doen in Nederland meldt deze dienst in het Meldloket (1). Het bedrijf of de zelfstandige uit het buitenland vult gegevens in, zoals zijn eigen gegevens, de gegevens van uw bedrijf, de begin- en einddatum van de dienst, het adres van de werkplek en indien van toepassing de gegevens van zijn werknemers.

Verzending melding: Als alle gegevens zijn ingevuld over de dienst dan wordt de melding in het online Meldloket verzonden (2). U ontvangt een e-mail waarin u gevraagd wordt de aangemelde dienst te controleren op juistheid.

Inloggen: Om de dienst te kunnen controleren, meldt u zich als opdrachtgever aan in het Meldloket op www.postedworkers.nl met eHerkenning of met uw e-mailadres en wachtwoord (3).

Controleren: U controleert of het bedrijf of de zelfstandige uit het buitenland de dienst juist heeft aangemeld (4). U kunt de melding goedkeuren of (gemotiveerd) afkeuren.

Melding afkeuren of goedkeuren: Als de melding aangepast moet worden, doordat het bedrijf of de zelfstandige uit het buitenland bijvoorbeeld de verkeerde werkplek heeft ingevuld, dan dient u de melding af te keuren (5 a). Het bedrijf of de zelfstandige uit het buitenland ontvangt dan een e-mail waarin staat dat hij de melding moet aanpassen en opnieuw moet indienen in het Meldloket.

Heeft het bedrijf of de zelfstandige uit het buitenland de melding correct ingediend, dan dient u de melding goed te keuren (5b). U hoeft daarna niets meer aan de melding te doen, tenzij er een tussentijdse wijziging is in de dienst.

Boete

Als blijkt dat de komst van de buitenlandse arbeidskrachten niet vooraf of onjuist is gemeld, dan kunnen u en de buitenlandse werkgever of meldingsplichtige zelfstandige hiervoor beboet worden. De boetes kunnen oplopen tot enkele duizenden euro’s. Als de vermoedelijke duur van de werkzaamheden bijvoorbeeld niet is doorgeven, kan dat tot een boete van €750,- leiden. Als niet de juiste informatie over de arbeidsvoorwaarden, het loon etc. van de werknemers kan worden verstrekt bij controle, kan die boete oplopen tot €8.000,-. Het is dus de moeite waard het Meldloket tijdig te raadplegen, als u wel eens bedrijven of zelfstandigen uit het buitenland inzet.