Nijkamp Advocatuur

Eerste Kamer akkoord met Wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’

Op 16 december 2020 schreef ik dat werkgevers en oudere werknemers nog even geduld moesten hebben. Dat geduld wordt beloond. Het wordt voor werkgevers mogelijk om met oudere werknemers afspraken te maken over eerder stoppen met werken, zonder dat daar een heffing over betaald moet worden. Van 2021 t/m 2025 betalen werkgevers geen heffing over regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-heffing) tot een bedrag dat netto overeenkomt met de AOW. Voorwaarde hiervoor is dat uittreding van de werknemer plaatsvindt in de laatste drie jaar vóór de AOW-leeftijd. Werknemers krijgen dan als het ware eerder AOW, betaald door de werkgever. Zij kunnen zelf aanvullen, bijvoorbeeld met spaargeld of door aanvullend pensioen eerder in te laten gaan. Het kabinet komt hiermee tegemoet aan de zorgen van werknemers die niet hebben kunnen anticiperen op de verhoging van de AOW-leeftijd en niet gezond kunnen blijven werken tot de AOW-leeftijd. Steeds meer cao’s bevatten hier inmiddels ook regels voor.

De vrijstelling van de RVU-heffing en verruiming van het verlofsparen treden met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2021. Langzaam ontstaat hierdoor weer wat meer vrijheid voor maatwerk binnen het pensioenstelsel.