Nijkamp Advocatuur

Met verlof zonder dat het vakantiedagen kost

LinkedIn heeft haar werknemers één week met vakantie gestuurd zonder dat het vakantiedagen kost, om burn-outs te voorkomen. Een mooi gebaar dat niet iedere werkgever kan maken.

Amerikaanse werkgevers kennen meestal minder vakantiedagen aan hun werknemers toe dan Nederlandse werkgevers. Met 10 tot 15 vakantiedagen per jaar, hebben Amerikaanse werknemers veel minder betaalde vrije dagen dan Nederlandse werknemers. Bij een voltijd dienstverband, heeft een werknemer in Nederland minimaal 20 vakantiedagen per jaar. In cao’s loopt het aantal vakantiedagen op tot 30 dagen per jaar.

De werkgever moet de werknemer precies en tijdig informeren over een eventueel verlies aan wettelijke vakantierechten als die vakantiedagen niet tijdig worden opgenomen. Alleen verwijzen naar een HR-systeem waarin de werknemer zelf kan nagaan hoeveel vakantiedagen nog openstaan en wanneer die dagen vervallen of verjaren, is niet voldoende. Overhandig dus eenmaal per jaar een overzicht van de vakantiedagen die nog openstaan en spreek af wanneer vakantie wordt opgenomen. Op die manier voorkom je als werkgever dat verlofdagen worden opgestapeld of op enig moment de keuze moet worden gemaakt iemand gedwongen met verlof te sturen om een burn-out te voorkomen.