Nijkamp Advocatuur

Wonen in Duitsland en werken in Nederland

Werknemers die in Duitsland wonen en in Nederland werken hebben sinds vorige week te maken met strenge regels als ze de grens passeren. Voor grenswerkers gelden wel meer regels die werkgevers niet kennen.

  • De Nederlandse rechter mag niet over ontslag van een in Duitsland wonende werknemer oordelen;
  • Een keuze in de overeenkomst voor Nederlands recht brengt met zich dat de Duitse rechter Nederlands recht moet toepassen;
  • Het UWV is bevoegd over ontslag te oordelen als een werknemer langer dan 2 jaar ziek is of wordt ontslagen vanwege een reorganisatie;
  • Veel werknemers zijn in hun woonland verzekerd en dragen daar belastingen en premies af. Als deze werknemers vaker vanuit huis werken, kan dat met zich brengen dat de werkgever een dubbele loonadministratie moet voeren en te maken krijgt met Nederlandse en Duitse regels over belastingen en premies;
  • Een werknemer die instemt met een vertrekregeling die vastligt in een vaststellingsovereenkomst kan niet altijd terugvallen op een Duitse WW-uitkering, omdat de Duitse regels over meewerken aan ontslag anders zijn dan de Nederlandse regels

De inzet van grenswerkers vergt dus maatwerk bij het opstellen van overeenkomsten en personeelsbeleid.