Nijkamp Advocatuur

Praktische tips over de re-integratie van werknemers met (Long) COVID klachten

Voor alle werknemers die ziek worden en daardoor hun eigen werk niet meer kunnen doen, ongeacht de aard of oorzaak van de ziekte, gelden de regels zoals vastgesteld in de Wet verbetering poortwachter. Toch werden recent vragen in de Tweede Kamer gesteld over werknemers met Long COVID klachten en de manier waarop de re-integratie moet worden opgepakt.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op de gestelde vragen gereageerd en bevestigd dat re-integratie maatwerk is en dit ook dient te zijn voor Long COVID-patiënten. De Minister wees erop dat handreikingen zijn gepubliceerd over werken met langdurige coronaklachten om onder andere werkgevers, werknemers en zorgprofessionals te ondersteunen. Deze handreikingen zijn gepubliceerd op www.werkcovid19.nl en www.werkenchronischziek.nl.

In de handreikingen komen verschillende tips en aandachtspunten voor werkgevers, werknemers en zorgverleners terug die gaan over:

  • de tijd nemen voor herstel om vooral in het begin te voorkomen dat de werknemer te hard van stapel loopt;
  • in contact blijven;
  • vertrouwen en ruimte bieden;
  • hulp inschakelen; en
  • in gesprek blijven over passend werk.

In de praktische handreiking COVID-19 en werk komen ook diverse adressen terug van instanties waar extra hulp of informatie kan worden opgevraagd. Handig voor werkgevers, werknemers en zorgverleners die met de re-integratie van COVID-patiënten te maken hebben.