Nijkamp Advocatuur

10 aandachtspunten voor de aanvraag van subsidie voor scholing in 2022

Vanaf volgend jaar maart is het mogelijk opleidingen te financieren vanuit het STAP-budget. De subsidieregeling STAP vervangt het huidige systeem van fiscale aftrek van scholingskosten. Hieronder de 10 belangrijkste punten om rekening mee te houden:

 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet aan drie voorwaarden worden voldaan:
 • De persoon is ten minste 18 jaar oud en is nog niet AOW-gerechtigd;
 • De persoon is EU-burger of is partner van een EU-burger;
 • De persoon is in de periode van 2 jaar en 3 maanden tot 3 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor ten minste 6 maanden in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen.
 1. Het UWV gaat uit van vijf tijdvakken in 2022 waar subsidie in kan worden aangevraagd. De eerste periode is maart/april 2022. De tweede periode mei/juni et cetera.
 2. Via het scholingsregister in het STAP-portal van het UWV en via opleiders kan worden nagevraagd of de opleiding voor subsidie in aanmerking komt.
 3. Binnen 3 maanden na afloop van de aanvraag moet de opleiding starten.
 4. Als de opleiding meer kost dan €000,- moet de deelnemer de meerkosten zelf betalen.
 5. Dubbele financiering van de opleiding is niet mogelijk. Als een werkgever bijvoorbeeld meebetaalt of al een andere financiering wordt ontvangen, zoals bijvoorbeeld studiefinanciering, dan kan het UWV de subsidieaanvraag afwijzen of het budget verlagen.
 6. Enkel voor scholingsactiviteiten die in het scholingsregister staan, kan subsidie worden gevraagd. Het gaat om:
 • Scholing aangeboden door OCW-erkende opleiders;
 • door erkende EVC-aanbieders aangeboden EVC-trajecten;
 • branche en sector erkende opleidingen en trainingen;
 • opleidingen en trainingen gegeven door opleiders met een NRTO-keurmerk;
 • scholing die leidt tot een door het NCP NLQF ingeschaalde kwalificatie of diploma.
 1. Indien de opleiding niet start of niet wordt afgerond, bestaat geen recht op subsidie.
 2. Jaarlijks is een budget van € 218 miljoen beschikbaar.
 3. Het STAP-budget wordt uitbetaald aan de opleider.

Voorlopig is het nog geen maart. Tijd genoeg dus om een opleiding uit te zoeken die voor subsidie in aanmerking komt.