Nijkamp Advocatuur

Transparante arbeidsvoorwaarden

In 2022 zijn enkele wijzigingen op komst over de kosten van een opleiding, nevenwerk en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Eind oktober stemde de Ministerraad namelijk in met invoering van enkele nieuwe spelregels die voortkomen uit een Europese richtlijn over betere levens- en arbeidsomstandigheden. De nieuwe regels moeten uiterlijk 1 augustus 2022 in Nederland worden doorgevoerd.

De richtlijn verplicht werkgevers onder meer om wat meer informatie over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten te verstrekken bij aanvang van een dienstverband, zodat een werknemer vooraf weet waar hij aan toe is.

Als een werkgever door de wet of via regels in een cao verplicht wordt opleidingen aan de werknemer te verstrekken, moet de werkgever die betalen en moet de opleiding onder werktijd kunnen worden gevolgd.

Ook mag een werkgever een werknemer niet belemmeren om buiten het werkrooster te gaan werken voor een andere werkgever, tenzij hiervoor een objectieve rechtvaardigingsgrond aanwezig is. De spelregels rondom het nevenwerkverbod lijken dus te gaan veranderen.

Daarnaast mogen werknemers als ze 26 weken of langer voor dezelfde werkgever hebben gewerkt maximaal één keer per jaar een verzoek doen voor een vorm van arbeid met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Hoe zo’n verzoek eruit moet zien en wanneer de werkgever het verzoek moet toewijzen, wordt nog uitgewerkt.

Eind 2021 moeten bestaande arbeidsovereenkomsten waarschijnlijk worden herzien om aan de nieuwe voorschriften te voldoen. Het zou fijn zijn als de specifieke regels die daarvoor gelden tijdig nader worden uitgewerkt, zodat werkgevers en werknemers zich kunnen voorbereiden op wat komen gaat.