Nijkamp Advocatuur

Vereenvoudigde WIA-beoordeling 60-plussers

Het UWV heeft te maken met een grote achterstand bij de beoordeling van langdurige zieke werknemers. Het grootste knelpunt is de grote vraag naar beoordelingen door verzekeringsartsen bij het UWV. Vorige week informeerde de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer over enkele tijdelijke maatregelen om de achterstanden niet nog verder op te laten lopen.

Zo mag het UWV 60-plussers tijdelijk een vereenvoudigde WIA-beoordeling aanbieden, waarbij niet altijd een verzekeringsarts betrokken hoeft te zijn. Dit mag alleen met instemming van werkgever en werknemer. Achteraf kunnen zij alsnog om een reguliere beoordeling vragen.

Ook wil de Minister het UWV toestaan om gedurende vijf jaar geen herbeoordeling uit te voeren van mensen die een IVA- of Wajong-uitkering ontvangen, die duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard én die er ondanks hun beperkingen in slagen om betaald werk te krijgen.

Naast deze tijdelijke maatregelen, die buiten de huidige wetgeving vallen, neemt het UWV op korte termijn maatregelen om efficiënter te gaan werken en worden aanvullende maatregelen voor de middellange termijn uitgewerkt door de Minister, met andere wet- en regelgeving tot gevolg. Het zou mooi zijn als de achterstanden daardoor uiteindelijk verdwijnen en werkgevers en werknemers eerder weten waar ze aan toe zijn als een uitkering wordt aangevraagd.