Nijkamp Advocatuur

Een zieke werknemer door een (verkeers)ongeval. Heeft het UWV de veroorzaker aansprakelijk gesteld?

Soms wordt een werknemer ziek of arbeidsongeschikt door de schuld van een derde. Bijvoorbeeld wanneer iemand betrokken is bij een verkeersongeval. De werkgever kan de loon- en re-integratiekosten die worden gemaakt dan proberen te verhalen op de veroorzaker van het ongeval. Dat is bij de meeste werkgevers wel bekend.

Als een werknemer uiteindelijk ziek uit dienst gaat, kan de werkgever daar nog jarenlang last van hebben, omdat de gedifferentieerde premie die wordt betaald dan in de meeste gevallen hoger wordt. Indien het UWV echter de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk stelt, krijgt een (ex-) werkgever volledige compensatie voor de ZW- en eventueel daaropvolgende WGA-premies die betaald moeten worden. Stelt het UWV om wat voor reden dan ook de veroorzaker van het ongeval niet aansprakelijk, dan komt de (ex-)werkgever niet voor premiecompensatie in aanmerking.

Het is voor zowel werkgevers als het UWV de moeite waard om met elkaar te communiceren over de situatie als een werknemer ziek wordt en langdurig uitvalt, terwijl een derde daarvoor aansprakelijk is. Die communicatie wordt vereenvoudigd als een wetsvoorstel dat op 7 oktober jl. werd gepubliceerd, wordt goedgekeurd en ingevoerd. Het UWV en werkgevers mogen dan meer informatie delen dan nu is toegestaan vanwege zeer strikte privacyregels. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft al laten weten geen bezwaar te hebben tegen de wijzigingen in de wet die worden voorgesteld.

Voorlopig blijft het interessant om als werkgever in ieder geval het volgende te doen als een werknemer zich ziekmeldt na een ongeval door een derde:

  1. Help de werknemer bij zijn herstel en re-integratie.
  2. Stel de veroorzaker van het ongeval en/of zijn verzekeringsmaatschappij aansprakelijk voor de loon- en re-integratiekosten die gemaakt moeten worden zolang de werknemer ziek is en niet (volledig) kan werken.
  3. Informeer bij het UWV of het UWV de verzekeraar van het ongeval ook aansprakelijk heeft gesteld als de werknemer ziek uit dienst gaat en is aangewezen op een ZW- of WIA-uitkering, zodat u niet onnodig nog jarenlang hogere premies hoeft te betalen.

Het zou mooi zijn als het in 2023 nog wat eenvoudiger wordt om hier met het UWV over te communiceren om te voorkomen dat de rekening ten onrechte bij de werkgever komt te liggen. Daar kunnen eigenrisicodragers ook zeker van profiteren. Ook zij hebben er immers belang bij dat ze de juiste bedragen bij de aansprakelijke partij kunnen verhalen.