Nijkamp Advocatuur

Gratis competentietest voor senioren

Werkzoekende senioren eerst gratis de kans bieden hun vaardigheden te laten zien, voordat ze ergens solliciteren. Daar gaat Minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich voor inzetten, zodat meer senioren aan het werk kunnen.

Senioren hebben toegevoegde waarde voor onze samenleving. Met hun levenservaring kunnen zij onder andere een rol vervullen als opleider, mentor, werknemer, collega, mantelzorger of vrijwilliger. Minister Van Gennip heeft op 24 november 2022 verschillende plannen gepresenteerd om senioren meer kansen te bieden om ze te laten bijdragen aan onze maatschappij. Een van die plannen gaat over een pilot waarbij senioren gratis een competentietest kunnen doen voordat ze reageren op een vacature. Het doel daarvan is voorkomen dat werkgevers deze senioren direct afwijzen vanwege hun leeftijd.

Doordat de focus wordt verlegd naar vaardigheden in plaats van een CV of leeftijd is het de bedoeling dat de beeldvorming bij werkgevers over de sollicitant beter aansluit bij de werkelijkheid. Daarnaast geeft de competentietest de deelnemers inzicht in hun mogelijkheden en beperkingen. Dit moet de senioren helpen om gerichter te solliciteren.

Het zou mooi zijn als de pilot werkt en later mogelijk ook voor andere sollicitanten wordt ingevoerd die niet gemakkelijk aan werk komen vanwege hun leeftijd, migratieachtergrond of andere omstandigheden. De resultaten van de pilot en andere plannen gericht op een bredere inzet van senioren op de arbeidsmarkt, wacht ik met belangstelling af.