Nijkamp Advocatuur

Knallend het nieuwe jaar in met opnieuw veranderingen op komst

In de afgelopen 20 jaar dat ik als arbeidsrecht advocaat werkzaam ben, zijn de wetten en regels waar ik dagelijks mee te maken heb, al vaak veranderd. Ook in 2023 zijn wat wijzigingen op komst. Ik noem er een paar, zodat u een klein beetje weet wat u kunt verwachten.

  • Vanaf 1 juli 2023 betaalt u als werkgever 6 weken loon tijdens ziekte en niet meer 13 weken als een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt uitvalt bij een ziekmelding na 1 juli 2023.
  • Het UWV en de Belastingdienst mogen meer informatie uitwisselen als een werknemer ziek is geworden door een ongeval en de kosten moeten worden verhaald op de veroorzaker van dat ongeval.
  • Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders nog actiever aanspreken op het onterecht weigeren van de behandeling van arbeidsmigranten. Ze gaan zich ook richten op zorgbemiddeling voor de bij hen verzekerde arbeidsmigranten, zodat de zorg sneller beschikbaar komt.
  • Voor uitzendbureaus wordt waarschijnlijk een certificeringsverplichting ingevoerd. Die certificeringsplicht kan ook van toepassing zijn als een normaal bedrijf dat geen uitzendbureau is, incidenteel personeel uitleent aan een andere ondernemer voor een commercieel tarief. Uitzendkrachten moeten niet alleen een beloning ontvangen die gelijk is aan het loon dat werknemers met vergelijkbaar werk verdienen, maar hebben straks ook recht op gelijke arbeidsvoorwaarden als de nieuwe regels worden ingevoerd. Meer nieuws daarover volgt in 2023.
  • Het is nog steeds de bedoeling dat het advies van de bedrijfsarts leidend wordt bij de WIA-keuring en de beoordeling van de belastbaarheid van de werknemer. Het wetsvoorstel daarover is nog steeds in behandeling.
  • In januari is het tijdelijk niet mogelijk een STAP-budget aan te vragen voor opleidingen die u zou willen volgen met subsidie van de overheid.
  • Het kabinet wil uiterlijk begin 2024 met wetgeving komen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. De verschillen tussen zelfstandigen en werknemers worden kleiner gemaakt door extra regels in te voeren over: de opbouw van pensioen, verzekeringsplicht en afschaffing van fiscale voordelen voor zelfstandigen. Het ziet er naar uit dat een nieuw criterium wordt ingevoerd dat een rol speelt bij de beoordeling of iemand een echte zelfstandige is. Als het werk deel uitmaakt van de kernactiviteiten of in feite hetzelfde werk wordt verricht als een werknemer in de organisatie, dan past dat volgens het nieuwe criterium over ‘organisatorische inbedding van het werk’ niet bij het begrip opdrachtnemer. Ook over dit onderwerp volgt meer informatie in het nieuwe jaar.

Net als eind vorig jaar verwacht ik niet dat het saai gaat worden. De komende weken is het eerst tijd voor feest en familie en daarna knallend het nieuwe jaar in. Ik kijk er nu al naar uit!