Nijkamp Advocatuur

Nieuwe Europese regels over gelijk loon

In de EU verdienen vrouwen gemiddeld 13 % minder dan mannen voor hetzelfde werk. Het is vaak niet eenvoudig om dat aan te tonen. Het Europees Parlement heeft op 30 maart 2023 ingestemd met een Europese Richtlijn op grond waarvan bedrijven binnen de EU openheid moeten geven over de salarissen die worden betaald, zodat werknemers makkelijker kunnen vergelijken of ze voor dezelfde baan wel hetzelfde salaris verdienen als hun collega’s.

Wat gaat er veranderen?

  • Werkgevers worden verplicht om informatie openbaar te maken over het salaris dat werknemers ontvangen. Niet op individueel niveau, maar wel het salaris dat hoort bij verschillende functiegroepen, uitgesplitst naar geslacht. Grotere ondernemers (meer dan 100 werknemers) moeten die informatie ook openbaar maken.
  • De bewijslast verschuift naar de werkgever bij discussies over de hoogte van het salaris. De werknemer hoeft niet meer aan te tonen dat hij minder salaris ontvangt dan zijn collega in eenzelfde functie. De werkgever moet aantonen dat die ongelijkheid er niet is.
  • Loongeheimhouding wordt verboden. Dat betekent dat er geen contractvoorwaarden mogen zijn, waarin staat dat werknemers hun beloning niet bekend mogen maken.
  • De functiewaardering en -indeling moet genderneutraal gebeuren.
  • Vacatures en functiebenamingen moeten ook genderneutraal zijn. Het is de bedoeling dat wervingsprocedures daardoor op een niet-discriminerende manier verlopen.
  • Werkgevers die de regels niet opvolgen, kunnen worden geconfronteerd met sancties zoals een boete.
  • Werknemers die zich ongelijk beloond voelen, kunnen hun werkgever aanspreken op betaling van gelijk salaris en een vergoeding van eventuele schade vorderen die ze hebben geleden doordat ze niet gelijk zijn behandeld.

Het Kabinet moet de Europese richtlijn in Nederlandse wetgeving omzetten. Als daar meer over bekend is en bedrijven de regels daadwerkelijk gaan volgen, zou het mooi zijn als dat leidt tot meer gelijkheid bij de beloning.