Nijkamp Advocatuur

Vertrouwenspersoon kleine werkgevers

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een wetsvoorstel dat gaat over de verplichting voor bedrijven een vertrouwenspersoon aan te wijzen. Het was in eerste instantie de bedoeling dat iedere werkgever met één of meer werknemers een vertrouwenspersoon zou moeten hebben. Dat is gewijzigd. Bedrijven met minder dan 10 werknemers zijn van de verplichting uitgezonderd.

Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Als dat proces voorspoedig verloopt, hebben werknemers op termijn meer mogelijkheden om bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag van collega’s bespreekbaar te maken.

Wordt vervolgd…..