Nijkamp Advocatuur

Vertraging in afhandeling aanvraag WIA-uitkering maar toch een ontslagprocedure?

Het UWV heeft de uitvoeringsregels rondom ontslag van een update voorzien die op 20 april 2023 bekend is gemaakt. Zo wordt duidelijk beschreven dat een werkgever niet met de ontslagaanvraag hoeft te wachten op de uitslag van de WIA-keuring, als de termijn van 2 jaar ziekte is verstreken. Het UWV schrijft daarover het volgende:

“Als de werknemer tijdig een WIA-uitkering heeft aangevraagd, en bij UWV vertraging ontstaat in de afhandeling van die WIA-aanvraag, wordt de periode van het opzegverbod daardoor niet verlengd. Er hoeft voor het verlenen van een ontslagvergunning niet gewacht te worden op de RIV-toets of WIA-beslissing. De werkgever zal zijn ontslagaanvraag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid in een dergelijk geval wel met andere documenten dan de RIV-toets of WIA-beslissing moeten onderbouwen. Welke andere documenten als onderbouwing kunnen dienen, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.”

Het UWV wil in ieder geval de volgende informatie ontvangen van de werkgever:

  • Een verklaring van de bedrijfsarts;
  • Informatie over de eerste ziektedag;
  • Inzicht in het verloop van de ziekte en het herstel;
  • Een overzicht van re-integratie activiteiten die zijn verricht;
  • Het re-integratieverslag dat is gebruikt om de WIA-aanvraag in te dienen;
  • Eventuele onderzoeksverslagen van de arbeidsdeskundige of een deskundigendoordeel van het UWV als dat is aangevraagd.

Kortom: wachten met de ontslagaanvraag kan, maar is zeker niet altijd nodig.