Nijkamp Advocatuur

Terugblikken en vooruitkijken

Drie jaar geleden besloot ik een eigen kantoor te starten. Een mooi moment om even terug te blikken en voorruit te kijken. Dit heeft mijn keuze onder andere opgeleverd: vrijheid om te werken waar en wanneer ik dat zelf wil; heel veel mooie nieuwe contacten; leuke nevenfuncties als RvC lid bij Kubuszorg, RvT lid bij […]

Vertrouwenspersoon kleine werkgevers

Niekse Nijkamp Advocatuur

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een wetsvoorstel dat gaat over de verplichting voor bedrijven een vertrouwenspersoon aan te wijzen. Het was in eerste instantie de bedoeling dat iedere werkgever met één of meer werknemers een vertrouwenspersoon zou moeten hebben. Dat is gewijzigd. Bedrijven met minder dan 10 werknemers zijn van de verplichting uitgezonderd. […]

Vertraging in afhandeling aanvraag WIA-uitkering maar toch een ontslagprocedure?

Het UWV heeft de uitvoeringsregels rondom ontslag van een update voorzien die op 20 april 2023 bekend is gemaakt. Zo wordt duidelijk beschreven dat een werkgever niet met de ontslagaanvraag hoeft te wachten op de uitslag van de WIA-keuring, als de termijn van 2 jaar ziekte is verstreken. Het UWV schrijft daarover het volgende: “Als […]

Je kinderen laten werken of voorlopig alleen wat klusjes rondom huis?

De vriendjes van onze oudste zoon werken al. Dat ziet hij ook wel zitten. Hij is daarvoor alleen nog niet oud genoeg. Pizza’s bezorgen lijkt hem ook wel wat. Daar begon hij over toen we op onze bestelling aan het wachten waren. Voordat ik het in de gaten had, was de QR code om te […]

Nieuwe Europese regels over gelijk loon

In de EU verdienen vrouwen gemiddeld 13 % minder dan mannen voor hetzelfde werk. Het is vaak niet eenvoudig om dat aan te tonen. Het Europees Parlement heeft op 30 maart 2023 ingestemd met een Europese Richtlijn op grond waarvan bedrijven binnen de EU openheid moeten geven over de salarissen die worden betaald, zodat werknemers […]

Knallend het nieuwe jaar in met opnieuw veranderingen op komst

In de afgelopen 20 jaar dat ik als arbeidsrecht advocaat werkzaam ben, zijn de wetten en regels waar ik dagelijks mee te maken heb, al vaak veranderd. Ook in 2023 zijn wat wijzigingen op komst. Ik noem er een paar, zodat u een klein beetje weet wat u kunt verwachten. Vanaf 1 juli 2023 betaalt […]

Gratis competentietest voor senioren

Niekse Nijkamp Advocatuur

Werkzoekende senioren eerst gratis de kans bieden hun vaardigheden te laten zien, voordat ze ergens solliciteren. Daar gaat Minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich voor inzetten, zodat meer senioren aan het werk kunnen. Senioren hebben toegevoegde waarde voor onze samenleving. Met hun levenservaring kunnen zij onder andere een rol vervullen als opleider, […]

Vereenvoudigde WIA-beoordeling 60-plussers

Het UWV heeft te maken met een grote achterstand bij de beoordeling van langdurige zieke werknemers. Het grootste knelpunt is de grote vraag naar beoordelingen door verzekeringsartsen bij het UWV. Vorige week informeerde de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer over enkele tijdelijke maatregelen om de achterstanden niet nog verder op te […]