Knallend het nieuwe jaar in met opnieuw veranderingen op komst

In de afgelopen 20 jaar dat ik als arbeidsrecht advocaat werkzaam ben, zijn de wetten en regels waar ik dagelijks mee te maken heb, al vaak veranderd. Ook in 2023 zijn wat wijzigingen op komst. Ik noem er een paar, zodat u een klein beetje weet wat u kunt verwachten. Vanaf 1 juli 2023 betaalt […]

Gratis competentietest voor senioren

Niekse Nijkamp Advocatuur

Werkzoekende senioren eerst gratis de kans bieden hun vaardigheden te laten zien, voordat ze ergens solliciteren. Daar gaat Minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich voor inzetten, zodat meer senioren aan het werk kunnen. Senioren hebben toegevoegde waarde voor onze samenleving. Met hun levenservaring kunnen zij onder andere een rol vervullen als opleider, […]

Vereenvoudigde WIA-beoordeling 60-plussers

Het UWV heeft te maken met een grote achterstand bij de beoordeling van langdurige zieke werknemers. Het grootste knelpunt is de grote vraag naar beoordelingen door verzekeringsartsen bij het UWV. Vorige week informeerde de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer over enkele tijdelijke maatregelen om de achterstanden niet nog verder op te […]

Geen standaard uitstel van 2 weken meer bij onderhandelingen over ontslag

Het UWV heeft de aanvraagformulieren A, B en C voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen gewijzigd. Werkgevers krijgen niet meer automatisch uitstel voor onderhandelingen over een vertrekregeling met de voor ontslag geselecteerde werknemers. Het UWV kijkt eerst of de werkgever dat overleg in de twee maanden daarvoor ook al heeft gevoerd en het UWV daar al […]

Iedereen wordt (kennelijk) geacht de regels over ontslag te kunnen vinden

Niekse Nijkamp Advocatuur

Het is de bedoeling dat werknemers meer informatie ontvangen over hun rechten bij aanvang van de samenwerking met een werkgever. Die informatie moet niet alleen gaan over de arbeidstijden, het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de werknemer, maar moet vanaf 1 augustus 2022 ook betrekking hebben op het ontslag (eventueel tijdens de proeftijd). Hoever die […]

Wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorden aangenomen en tijdelijke regeling thuiswerken door grenswerkers nog even van kracht

Op 22 juni 2022 is het wetsvoorstel Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aangenomen in de Eerste Kamer. Vanaf 1 augustus a.s. gelden nieuwe regels voor bestaande en nieuwe arbeidsovereenkomsten over onder andere nevenwerk, studiekosten en informatie die moet worden verstrekt over (proeftijd) ontslag. De komende zes weken kunt u gebruiken om uw arbeidsovereenkomsten, studiekostenregels en arbeidsvoorwaardenregelingen […]

Thuiswerkende grenswerkers, reiskosten, scholing, nevenwerk, studiekosten en meer

Niekse Nijkamp Advocatuur

Een half jaar geleden schreef ik over ontwikkelingen die werden verwacht voor de eerste maanden van 2022. Hoog tijd voor een update over enkele veranderingen in het tweede en derde kwartaal van dit jaar. Met ingang van 1 juli 2022 wordt het minimumloon verhoogd met 1,8 %. De vergoeding voor onbelaste reiskosten gaat naar verwachting […]

Praktische tips over de re-integratie van werknemers met (Long) COVID klachten

Voor alle werknemers die ziek worden en daardoor hun eigen werk niet meer kunnen doen, ongeacht de aard of oorzaak van de ziekte, gelden de regels zoals vastgesteld in de Wet verbetering poortwachter. Toch werden recent vragen in de Tweede Kamer gesteld over werknemers met Long COVID klachten en de manier waarop de re-integratie moet […]

10 aandachtspunten voor de aanvraag van subsidie voor scholing in 2022

Vanaf volgend jaar maart is het mogelijk opleidingen te financieren vanuit het STAP-budget. De subsidieregeling STAP vervangt het huidige systeem van fiscale aftrek van scholingskosten. Hieronder de 10 belangrijkste punten om rekening mee te houden: Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet aan drie voorwaarden worden voldaan: De persoon is ten minste 18 jaar […]