Nijkamp Advocatuur

Geen standaard uitstel van 2 weken meer bij onderhandelingen over ontslag

Het UWV heeft de aanvraagformulieren A, B en C voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen gewijzigd. Werkgevers krijgen niet meer automatisch uitstel voor onderhandelingen over een vertrekregeling met de voor ontslag geselecteerde werknemers. Het UWV kijkt eerst of de werkgever dat overleg in de twee maanden daarvoor ook al heeft gevoerd en het UWV daar al […]

Iedereen wordt (kennelijk) geacht de regels over ontslag te kunnen vinden

Niekse Nijkamp Advocatuur

Het is de bedoeling dat werknemers meer informatie ontvangen over hun rechten bij aanvang van de samenwerking met een werkgever. Die informatie moet niet alleen gaan over de arbeidstijden, het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de werknemer, maar moet vanaf 1 augustus 2022 ook betrekking hebben op het ontslag (eventueel tijdens de proeftijd). Hoever die […]

Wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorden aangenomen en tijdelijke regeling thuiswerken door grenswerkers nog even van kracht

Op 22 juni 2022 is het wetsvoorstel Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aangenomen in de Eerste Kamer. Vanaf 1 augustus a.s. gelden nieuwe regels voor bestaande en nieuwe arbeidsovereenkomsten over onder andere nevenwerk, studiekosten en informatie die moet worden verstrekt over (proeftijd) ontslag. De komende zes weken kunt u gebruiken om uw arbeidsovereenkomsten, studiekostenregels en arbeidsvoorwaardenregelingen […]

Thuiswerkende grenswerkers, reiskosten, scholing, nevenwerk, studiekosten en meer

Niekse Nijkamp Advocatuur

Een half jaar geleden schreef ik over ontwikkelingen die werden verwacht voor de eerste maanden van 2022. Hoog tijd voor een update over enkele veranderingen in het tweede en derde kwartaal van dit jaar. Met ingang van 1 juli 2022 wordt het minimumloon verhoogd met 1,8 %. De vergoeding voor onbelaste reiskosten gaat naar verwachting […]

Praktische tips over de re-integratie van werknemers met (Long) COVID klachten

Voor alle werknemers die ziek worden en daardoor hun eigen werk niet meer kunnen doen, ongeacht de aard of oorzaak van de ziekte, gelden de regels zoals vastgesteld in de Wet verbetering poortwachter. Toch werden recent vragen in de Tweede Kamer gesteld over werknemers met Long COVID klachten en de manier waarop de re-integratie moet […]

10 aandachtspunten voor de aanvraag van subsidie voor scholing in 2022

Vanaf volgend jaar maart is het mogelijk opleidingen te financieren vanuit het STAP-budget. De subsidieregeling STAP vervangt het huidige systeem van fiscale aftrek van scholingskosten. Hieronder de 10 belangrijkste punten om rekening mee te houden: Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet aan drie voorwaarden worden voldaan: De persoon is ten minste 18 jaar […]

Transparante arbeidsvoorwaarden

In 2022 zijn enkele wijzigingen op komst over de kosten van een opleiding, nevenwerk en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Eind oktober stemde de Ministerraad namelijk in met invoering van enkele nieuwe spelregels die voortkomen uit een Europese richtlijn over betere levens- en arbeidsomstandigheden. De nieuwe regels moeten uiterlijk 1 augustus 2022 in Nederland worden doorgevoerd. De richtlijn […]

Een dag op de hei zonder collega’s, maar met taart

Een jaar geleden lanceerde ik de website van Nijkamp advocatuur. Tijd om de eerste balans op te maken. Ik deed dat tussen de heidestruikjes van Heumensoord met taart om dit moment te vieren. Vorig jaar nam ik me voor om op zoek te gaan naar een betere balans tussen werk en privé. Daarnaast wilde ik […]

Maximaal €2 euro per dag thuiswerkvergoeding en regels over grenswerk

Niekse Nijkamp Advocatuur

Nog steeds werken veel mensen vanuit huis. Daar zijn kosten aan verbonden. Op basis van berekeningen van het Nibud stelt het kabinet voor om uit te gaan van een vrijstelling voor een bedrag van maximaal € 2 per thuisgewerkte dag of deel daarvan. Als het wetsvoorstel dat hierover gaat wordt aangenomen, kunnen werkgevers per 1 […]

Evaluatie pilot webmodule inzet zzp’ers

Heeft u de pilot webmodule van de Rijksoverheid al eens ingevuld om te controleren of de zelfstandige die u zou willen inzetten wel een échte zelfstandig is? Ik wel. De uitkomst is niet altijd zoals ik dat graag zou willen, maar de input is wel bruikbaar om afspraken tussen partijen over een samenwerking vast te […]