Nijkamp Advocatuur

Nieuws

Nieske Nijkamp

Beleid voor alcohol, drugs en medicijngebruik

De Rijksoverheid heeft samen met het Trimbos instituut folders en voorbeeld beleid gemaakt voor werkgevers en werknemers over alcohol, drugs en medicijngebruik (ADM). De informatie kan worden gebruikt om gesprekken aan te gaan over het gebruik van deze middelen en daardoor verzuim van werknemers te beperken. Zorg en preventie staan

Lees meer
Nieske Nijkamp

Praktische Werkwijzer voor werken met gevaarlijke stoffen.

Als u werkt met gevaarlijke stoffen zoals: asbest, benzeen of vluchtige organische stoffen, dan kan dat risico’s met zich brengen. Om veilig te kunnen werken, is het belangrijk dat alle betrokkenen in een bedrijf weten welke regels uit de Arbowet en andere regels van toepassing zijn en welke verantwoordelijkheden daarbij

Lees meer
Niekse Nijkamp Advocatuur
Nieske Nijkamp

Aanpassing werkwijze UWV bij ziekmeldingen

Het UWV liet op 3 december 2020 weten dat haar werkwijze vanaf 1 januari a.s. wijzigt voor zover het om de verwerking van gegevens over zieke en zwangere werknemers gaat. Alle communicatie gaat via het werkgeversportal verlopen, nadat de eerste melding op schrift en via het portal is bevestigd. Daarna

Lees meer
Nieske Nijkamp

Heeft een zzp-er recht op cao-loon of moet ik eerst via de webmodule controleren of het wel een echte zzp-er is? En ben ik zelf eigenlijk zzp-er?

Zo op het eerste gezicht lijkt het antwoord op het eerste deel van de vraag eenvoudig. De afkorting zzp staat voor zelfstandige zonder personeel en de afkorting cao voor collectieve arbeidsovereenkomst. Dat lijkt niet bij elkaar te passen. Toch zijn verschillende ontwikkelingen zichtbaar die tot een andere conclusie kunnen leiden.

Lees meer