Nijkamp Advocatuur

Nieuws

Nieske Nijkamp

Het UWV, werkgevers én werknemers een handje helpen

Als een werknemer ziek wordt, geldt in sommige situaties de Ziektewet als ‘vangnet’. De werkgever hoeft het loon niet volledig te betalen, terwijl het dienstverband wel bestaat. Voor werkgevers die gemiddeld met (loon)kosten van €200,- tot €300,- per dag per zieke werknemer worden geconfronteerd, kan het interessant zijn geld bij

Lees meer
Niekse Nijkamp Advocatuur
Nieske Nijkamp

Een leven lang leren met de STAP subsidieregeling

Jezelf blijven uitdagen en ontwikkelen, is niet alleen verstandig, maar ook leuk. Ik begon om die reden recent met een nieuwe opleiding. De STAP subsidieregeling waar Minister Koolmees deze week de Eerste en Tweede kamer over informeerde, heb ik niet kunnen gebruiken om de opleiding te financieren. Die subsidieregeling geldt

Lees meer
Nieske Nijkamp

Verboden vrijwilligers in te zetten

Vrijwilligers verzetten vaak veel werk waar werknemers niet aan toe komen. Onlangs was de inzet van vrijwilligers onderwerp van een procedure bij de Hoge Raad, omdat in de cao voor Besloten Busvervoer een verbod was opgenomen om busvervoer te verrichten met chauffeurs die niet in dienstbetrekking zijn. Dat verbod moest

Lees meer
Nieske Nijkamp

Vereenvoudiging proces indienen WIA-aanvraag

Het UWV heeft haar werkwijze opnieuw aangepast. Het UWV heeft beter inzichtelijk gemaakt welke documenten moeten worden ingediend om een WIA-keuring te laten plaatsvinden. De werknemer moet voor indiening van de aanvraag zorgen. De documenten kunnen voortaan echter ook via het werkgeversportal worden ingediend. Medische documenten moet de werknemer wel

Lees meer
Nieske Nijkamp

Boete tot €50.000,- bij niet tijdig melden bedrijfsongeval

Werkgevers moeten arbeidsongevallen die tot de dood leiden, DIRECT telefonisch melden. De Inspectie SZW is hiervoor 24/7 telefonisch bereikbaar. Overige meldingsplichtige arbeidsongevallen dienen telefonisch of digitaal gemeld te worden via een formulier.   Van een meldingsplichtig arbeidsongeval is sprake als iemand door een ongeval tijdens het werk blijvend letsel oploopt,

Lees meer