Nijkamp Advocatuur

Nieuws

Voorbereidingen voor het nieuwe jaar

2020 is bijna voorbij. De voorbereidingen voor 2021 zijn in gang gezet. De bloembollen die ik per post ontving van iemand die ik had geholpen staan in de grond, zodat de voortuin in het voorjaar weer volop in bloei kan staan. In 2021 zijn weer de nodige veranderingen te verwachten

Lees meer

Beleid voor alcohol, drugs en medicijngebruik

De Rijksoverheid heeft samen met het Trimbos instituut folders en voorbeeld beleid gemaakt voor werkgevers en werknemers over alcohol, drugs en medicijngebruik (ADM). De informatie kan worden gebruikt om gesprekken aan te gaan over het gebruik van deze middelen en daardoor verzuim van werknemers te beperken. Zorg en preventie staan

Lees meer

Praktische Werkwijzer voor werken met gevaarlijke stoffen.

Als u werkt met gevaarlijke stoffen zoals: asbest, benzeen of vluchtige organische stoffen, dan kan dat risico’s met zich brengen. Om veilig te kunnen werken, is het belangrijk dat alle betrokkenen in een bedrijf weten welke regels uit de Arbowet en andere regels van toepassing zijn en welke verantwoordelijkheden daarbij

Lees meer
Niekse Nijkamp Advocatuur

Aanpassing werkwijze UWV bij ziekmeldingen

Het UWV liet op 3 december 2020 weten dat haar werkwijze vanaf 1 januari a.s. wijzigt voor zover het om de verwerking van gegevens over zieke en zwangere werknemers gaat. Alle communicatie gaat via het werkgeversportal verlopen, nadat de eerste melding op schrift en via het portal is bevestigd. Daarna

Lees meer