Nijkamp Advocatuur

Nieuws

Nieske Nijkamp

Vereenvoudigde WIA-beoordeling 60-plussers

Het UWV heeft te maken met een grote achterstand bij de beoordeling van langdurige zieke werknemers. Het grootste knelpunt is de grote vraag naar beoordelingen door verzekeringsartsen bij het UWV. Vorige week informeerde de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer over enkele tijdelijke maatregelen om de achterstanden

Lees meer
Nieske Nijkamp

Geen standaard uitstel van 2 weken meer bij onderhandelingen over ontslag

Het UWV heeft de aanvraagformulieren A, B en C voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen gewijzigd. Werkgevers krijgen niet meer automatisch uitstel voor onderhandelingen over een vertrekregeling met de voor ontslag geselecteerde werknemers. Het UWV kijkt eerst of de werkgever dat overleg in de twee maanden daarvoor ook al heeft gevoerd

Lees meer
Nieske Nijkamp

Wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorden aangenomen en tijdelijke regeling thuiswerken door grenswerkers nog even van kracht

Op 22 juni 2022 is het wetsvoorstel Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aangenomen in de Eerste Kamer. Vanaf 1 augustus a.s. gelden nieuwe regels voor bestaande en nieuwe arbeidsovereenkomsten over onder andere nevenwerk, studiekosten en informatie die moet worden verstrekt over (proeftijd) ontslag. De komende zes weken kunt u gebruiken om

Lees meer