Nijkamp Advocatuur

Nieuws

Nieske Nijkamp

Verboden vrijwilligers in te zetten

Vrijwilligers verzetten vaak veel werk waar werknemers niet aan toe komen. Onlangs was de inzet van vrijwilligers onderwerp van een procedure bij de Hoge Raad, omdat in de cao voor Besloten Busvervoer een verbod was opgenomen om busvervoer te verrichten met chauffeurs die niet in dienstbetrekking zijn. Dat verbod moest

Lees meer
Nieske Nijkamp

Vereenvoudiging proces indienen WIA-aanvraag

Het UWV heeft haar werkwijze opnieuw aangepast. Het UWV heeft beter inzichtelijk gemaakt welke documenten moeten worden ingediend om een WIA-keuring te laten plaatsvinden. De werknemer moet voor indiening van de aanvraag zorgen. De documenten kunnen voortaan echter ook via het werkgeversportal worden ingediend. Medische documenten moet de werknemer wel

Lees meer
Nieske Nijkamp

Boete tot €50.000,- bij niet tijdig melden bedrijfsongeval

Werkgevers moeten arbeidsongevallen die tot de dood leiden, DIRECT telefonisch melden. De Inspectie SZW is hiervoor 24/7 telefonisch bereikbaar. Overige meldingsplichtige arbeidsongevallen dienen telefonisch of digitaal gemeld te worden via een formulier.   Van een meldingsplichtig arbeidsongeval is sprake als iemand door een ongeval tijdens het werk blijvend letsel oploopt,

Lees meer
Nieske Nijkamp

Meer tijd en geld voor ouders van jonge kinderen

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners geen 2, maar 5 werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij nog eens 5 weken betaald verlof in de eerste 6 maanden van een baby. In 2022 worden de mogelijkheden verder verruimd. Ouders kunnen 26 weken

Lees meer
Nieske Nijkamp

Aanpassing werkwijze UWV bij aanvraag deskundigenoordeel

Werknemers die het niet eens zijn met de re-integratievoorschriften van de werkgever of bedrijfsarts hebben de mogelijkheid bij het UWV een deskundigenoordeel aan te vragen. Vaak ligt de re-integratie stil in afwachting van het oordeel van het UWV. Of de werknemer daadwerkelijk een oordeel aan het UWV heeft gevraagd en

Lees meer