Nijkamp Advocatuur

Nieuws

Nieske Nijkamp

Boete tot €50.000,- bij niet tijdig melden bedrijfsongeval

Werkgevers moeten arbeidsongevallen die tot de dood leiden, DIRECT telefonisch melden. De Inspectie SZW is hiervoor 24/7 telefonisch bereikbaar. Overige meldingsplichtige arbeidsongevallen dienen telefonisch of digitaal gemeld te worden via een formulier.   Van een meldingsplichtig arbeidsongeval is sprake als iemand door een ongeval tijdens het werk blijvend letsel oploopt,

Lees meer
Nieske Nijkamp

Meer tijd en geld voor ouders van jonge kinderen

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners geen 2, maar 5 werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij nog eens 5 weken betaald verlof in de eerste 6 maanden van een baby. In 2022 worden de mogelijkheden verder verruimd. Ouders kunnen 26 weken

Lees meer
Nieske Nijkamp

Aanpassing werkwijze UWV bij aanvraag deskundigenoordeel

Werknemers die het niet eens zijn met de re-integratievoorschriften van de werkgever of bedrijfsarts hebben de mogelijkheid bij het UWV een deskundigenoordeel aan te vragen. Vaak ligt de re-integratie stil in afwachting van het oordeel van het UWV. Of de werknemer daadwerkelijk een oordeel aan het UWV heeft gevraagd en

Lees meer
Nieske Nijkamp

Wonen in Duitsland en werken in Nederland

Werknemers die in Duitsland wonen en in Nederland werken hebben sinds vorige week te maken met strenge regels als ze de grens passeren. Voor grenswerkers gelden wel meer regels die werkgevers niet kennen. De Nederlandse rechter mag niet over ontslag van een in Duitsland wonende werknemer oordelen; Een keuze in

Lees meer
Nieske Nijkamp

Met verlof zonder dat het vakantiedagen kost

LinkedIn heeft haar werknemers één week met vakantie gestuurd zonder dat het vakantiedagen kost, om burn-outs te voorkomen. Een mooi gebaar dat niet iedere werkgever kan maken. Amerikaanse werkgevers kennen meestal minder vakantiedagen aan hun werknemers toe dan Nederlandse werkgevers. Met 10 tot 15 vakantiedagen per jaar, hebben Amerikaanse werknemers

Lees meer
Niekse Nijkamp Advocatuur
Nieske Nijkamp

Voorlopig toch 13 in plaats van 6 weken loon betalen bij ziekte AOW’er

Op 17 november jl. schreef ik dat Minister Koolmees de Tweede Kamer had geïnformeerd dat de loondoorbetalingsverplichting met ingang van 1 april 2021 zou worden verkort van 13 naar 6 weken als een werknemer die de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt uitvalt (https://www.linkedin.com/pulse/een-aower-aannemen-moet-ik-dan-104-weken-loon-betalen-nieske-nijkamp).   Op 23 april jl. liet Minister

Lees meer