Nijkamp Advocatuur

Nieuws

Nieske Nijkamp

Evaluatie pilot webmodule inzet zzp’ers

Heeft u de pilot webmodule van de Rijksoverheid al eens ingevuld om te controleren of de zelfstandige die u zou willen inzetten wel een échte zelfstandig is? Ik wel. De uitkomst is niet altijd zoals ik dat graag zou willen, maar de input is wel bruikbaar om afspraken tussen partijen

Lees meer
Nieske Nijkamp

Arbeidsrechtelijk zomernieuws

Arbeidsrechtelijk zomernieuws Voor veel mensen is het vakantie. Toch zitten ze in Den Haag niet stil. Hieronder een paar recente ontwikkelingen op arbeidsrechtelijk gebied die mij zijn opgevallen de afgelopen dagen: Het UWV heeft de Werkwijzer Poortwachter herzien. De Werkwijzer helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven bij de begeleiding en

Lees meer
Nieske Nijkamp

Het UWV, werkgevers én werknemers een handje helpen

Als een werknemer ziek wordt, geldt in sommige situaties de Ziektewet als ‘vangnet’. De werkgever hoeft het loon niet volledig te betalen, terwijl het dienstverband wel bestaat. Voor werkgevers die gemiddeld met (loon)kosten van €200,- tot €300,- per dag per zieke werknemer worden geconfronteerd, kan het interessant zijn geld bij

Lees meer
Niekse Nijkamp Advocatuur
Nieske Nijkamp

Een leven lang leren met de STAP subsidieregeling

Jezelf blijven uitdagen en ontwikkelen, is niet alleen verstandig, maar ook leuk. Ik begon om die reden recent met een nieuwe opleiding. De STAP subsidieregeling waar Minister Koolmees deze week de Eerste en Tweede kamer over informeerde, heb ik niet kunnen gebruiken om de opleiding te financieren. Die subsidieregeling geldt

Lees meer
Nieske Nijkamp

Verboden vrijwilligers in te zetten

Vrijwilligers verzetten vaak veel werk waar werknemers niet aan toe komen. Onlangs was de inzet van vrijwilligers onderwerp van een procedure bij de Hoge Raad, omdat in de cao voor Besloten Busvervoer een verbod was opgenomen om busvervoer te verrichten met chauffeurs die niet in dienstbetrekking zijn. Dat verbod moest

Lees meer